นิทานชาดก-หน้า8

นิทานชาดก

นิทานชาดกมากมายหลายเรื่องจากนิทานดอทคอม

71. นิทานชาดก เรื่อง พระปริตป้องกันสัตว์ร้าย

                         
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีบำเพ็ญสมาบัติ
                           อยู่ที่คุ้งแม่น้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์ มีฤาษีหลายร้อยตนเป็นบริวาร
                           ณ ที่ฝั่งแม่น้ำนั้น มีงูนานาชนิดอาศัยอยู่ งูได้กัดฤาษีเสียชีวิตไป...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

72. นิทานชาดก เรื่อง เรือนจำที่แท้จริง

                         
                           ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภ
                           เรือนจำสำหรับคุมขังผู้ตน ตรัสว่า ?ภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำเหล่านั้น
                           ไม่นับว่าเป็นเรือนจำที่แท้จริง ส่วนเครื่องผูกคือกิเลสตณหาในทรัพย์...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

73. นิทานชาดกเรื่อง ตำราเลือกลูกเขย

                      
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ใน
                           เมืองตักกสิลา มีพราหมณ์คนหนึ่งมีลูกสาว ๔ คน แต่ละคนมีรูปร่างสวย
                           งามเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วไปในบรรดาชายหนุ่มที่มาจีบลูก...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

74. นิทานชาดก เรื่อง ผู้ใหญ่บ้านทวงหนี้ไม่ถูกเวลา

 
                           ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุ
                           ผู้กระสันอยากสึกรูปหนึ่ง ตรัสให้โอวาทว่า ?ภิกษุ..ขึ้นชื่อว่ามาตุคามดูแล
                           ไม่ไหว ทำความชั่วแล้วยังลวงสามีด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งอีก...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

75. นิทานชาดก เรื่อง ความจริงที่ไม่ควรพูด

                          
                           ในสมัยหนึ่ง พระเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารถภิกษุ
                           รูปหนึ่ง ผู้กระสันอยากสึกเพราะเห็นหญิงงามคนหนึ่ง ตรัสให้โอวาทว่า
                           ?ภิกษุ..ธรรมดามาตุคาม ใครๆ ก็รักษาไว้ไม่ได้ แม้เมื่อก่อนเขาวาง?
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

76. นิทานชาดก เรื่อง อภัยโทษ

                         
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำมาตย์ทำหน้าที่สอน
                           ธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัต ในเมืองพาราณสี ในสมัยนั้น มีอำมาตย์คน
                           หนึ่งแอบเป็นชู้กับหญิงคนรักของพระราชา พระองค์เองก็ทรงทราบ...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

77. นิทานชาดก เรื่อง อาจารย์รุหกะ

                          
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชา ครองเมืองพาราณสี
                           ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม พระองค์มีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่า รุหกะ เขามี
                           ภรรยาชื่อว่าปุรณีพราหมณี พระราชาได้พระราชทานม้า...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

78. นิทานชาดก เรื่อง อานิสงส์ของศีล

                           
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สมัยพระพุทธเจ้านามว่า กัสสปะ ในวันหนึ่งมี
                           อุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบัน ได้โดยสารเรือไปค้าขายต่างเมืองกับ
                           ช่างตัดผมคนหนึ่ง ก่อนออกเดินทาง ภรรยาของช่างตัดผม...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

79. นิทานชาดก เรื่อง ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์

                          
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นชายชาวนาคนหนึ่ง อาศัย
                           อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีพ่อค้าคนหนึ่งเที่ยวค้าขายด้วยการบรรทุกสินค้า
                           บนหลังลา ไปถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะเอาหนังราชสีห์คลุมหลังลา...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

80. นิทานชาดก เรื่อง หงส์ทองคำ

 
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง มีภรรยา
                           และลูกสาว ๓ คน ชื่อ นันทา นันทวดี และสุนันทา พอลูกสาวทั้ง ๓ ได้สามี
                           แล้วทุกคน พราหมณ์ก็เสียชีวิตไปเกิดเป็นหงส์ทองคำระลึกชาติได้...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 16 หน้า

ลิขสิทธิ์ © 2016 นิทานดอทคอม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ลิงค์เว็บไซต์ดีๆจากนิทานดอทคอม :: นิทานอีสป   เรียนภาษาอังกฤษ   เรียนภาษาอังกฤษฟรี   resume