นิทานชาดก

นิทานชาดก

นิทานชาดกมากมายหลายเรื่องจากนิทานดอทคอม

1. นิทานชาดก เรื่อง โลภมากลาภหาย

                         
                           ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภ
                           ภิกษุณีชื่อถูลนันทา ผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียม สร้างความ
                           เดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่ง...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

2. นิทานชาดก เรื่อง ฤาษีกินเหี้ย

                         
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีดาบสผู้มีตบะกล้าตนหนึ่ง เป็นที่เคารพศรัทธา
                           ของชาวบ้าน จึงได้สร้างศาลาไว้ให้ที่ชายป่าแห่งหนึ่งใกล้บ้าน ครั้งนั้น
                           พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นเหี้ยตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

3. นิทานชาดกเรื่อง สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ

                      
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีห์ อาศัยอยู่ในถ้ำทอง
                           ในป่าหิมพานต์ วันหนึ่ง ออกจากถ้ำทอง ไปหาอาหาร ได้กระบือใหญ่
                           ตัวหนึ่ง กินเนื้อแล้ว ไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่ง ในขณะที่เดินกลับถ้ำ...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

4. นิทานชาดก เรื่อง ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

 
                           ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์
                           มีลูกศิษย์ประมาณ ๕๐๐ คน ในนั้นมีมานพคนหนึ่งชื่อ สัญชีวะ ได้เรียน
                           มนต์ทำคนตายให้ฟื้นคืนมาได้แต่ไม่ได้เรียนมนต์สำหรับป้องกัน...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

5. นิทานชาดก เรื่อง ไก่ขันไม่เป็นเวลา

                          
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ บอก
                           ศิลปะแก่มานพประมาณ ๕๐๐ คน พวกมานพอาศัยไก่ขันยามตัวหนึ่ง ใน
                           การลุกขึ้นศึกษาศิลปะ ต่อมามันได้ตายไป พวกเขาจึงแสวงหาไก่ตัวอื่น?
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

6. นิทานชาดก เรื่อง พญาช้างสีลวะ

                         
                           ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ทรงปรารภ
                           พระเทวทัต ผู้ไม่รู้คุณคน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า? กาลครั้งหนึ่ง
                           นานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้างขาวปลอดเชือกหนึ่ง...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

7. นิทานชาดก เรื่อง ตายเพราะปาก

                          
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลอุทิจจ
                           พราหมณ์ เมื่อเรียนจบศิลปะทุกอย่างจากเมืองตักกสิลา แล้วบวชเป็น
                           ฤาษี ได้เป็นอาจารย์ผู้ให้โอวาทแก่ฤาษี ๕๐๐ ตน...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

8. นิทานชาดก เรื่อง ดีแต่สอนคนอื่น

                           
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกป่า จ่าฝูงของนกนับร้อยตัว
                           อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ วันหนึ่ง มีนางนกจัณฑาลตัวหนึ่ง แตกฝูงไปหากิน
                           ไกลถิ่น ที่ทางใหญ่กลางดง ได้เมล็ดข้าวเปลือกและถั่วที่ตกหล่น...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

9. นิทานชาดก เรื่อง ปลาเจ้าปัญญา

                          
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีปลา ๓ ตัว เป็นสหายกันชื่อว่า พหุจินตี อัปปจินตี
                           และมิตจินตี ตามลำดับ พากันว่ายออกจากป่าลึกเข้ามาใกล้ถิ่นมนุษย์หากิน...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

10. นิทานชาดก เรื่อง คนมีศิลปะ

 
                           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำมาตย์ในเมืองพาราณสี มี
                           พราหมณ์ปุโรหิตผู้พูดมากคนหนึ่งประจำราชสำนัก ถ้าเขาได้พูดแล้วคนอื่น
                           จะไม่มีโอกาสได้พูดเลย สร้างความรำคาญให้...
                                                              อ่านนิทานชาดกเรื่องนี้ต่อ...คลิกที่นี่

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า

ลิขสิทธิ์ © 2016 นิทานดอทคอม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ลิงค์เว็บไซต์ดีๆจากนิทานดอทคอม :: นิทานอีสป   เรียนภาษาอังกฤษ   เรียนภาษาอังกฤษฟรี   resume